Lustige Lezers

UITDAGENDE INZICHTEN EN LEERRIJKE GESPREKKEN

Het boek 'Bullshit Jobs' van David Graeber onder de loep genomen.

Aangezien we binnen Co-Vibes streven naar werkbaar werk, waar we inzetten op talenten, is er iets wat we niet kunnen accepteren: ‘Bullshit jobs’. Veel mensen zijn ervan overtuigd dat als hun job zou verdwijnen, dit geen of weinig verschil zou maken in de wereld. Dit is een perverse situatie. Werk op zich lijkt belangrijker te zijn dan het potentieel dat in mensen zit.

Maandelijks presenteren we een boek rond de humanisering van werk. Tijdens de tweede editie werd het boek ‘Bullshit Jobs’ van David Graeber onder de loep genomen. Na de presentatie volgde een pittig debat. We geven je een beeld van het boek en van de geslaagde avond.

Bullshit+Jobs

Het boek ‘Bullshit Jobs’ is een manier van de auteur om zijn boosheid te kanaliseren. De absurditeit van het probleem werd weergegeven tijdens de presentatie. Bullshit Jobs zijn een complex sociaal probleem waar verschillende oorzaken zijn die elkaar versterken. De oorzaak ligt deels bij het individu, dat zich miserabel voelt als het geen impact op de wereld kan hebben. Daarbij komt dat ons sociale weefsel nog steeds lijkt op een feodaal systeem. Managers lijken de nieuwe heren en alle mensen op lagere niveaus zijn hen de opbrengst van hun werk verschuldigd. En dit terwijl winsten van bedrijven worden verkwist aan onnodige rapporten, kortzichtige consultants en andere onzin. Dit en vele andere inzichten kwamen in het boek uitvoerig aan bod. (Een volledig beeld van het boek kan je krijgen tijdens ‘the best-off’ van Lustige Lezers in 2020.)

Debat

Deze leerrijke inzichten waren voer voor een intens debat. Wat denken we hierover vanuit Co-Vibes en wat denken onze klanten, die zelf bestuurder zijn van een organisatie? Is dit systeem wel werkelijk pervers? Is een bullshit job wel zinloos als dit bijdraagt aan onze economie? Zijn er zoveel mensen overtuigd dat er een sociaal probleem is? En zijn er dan mogelijke uitwegen? Deze verschillende vragen kwamen aan bod tijdens het debat. Iedereen deed vurig mee aan het debat en inzichten werden gedeeld. Bij Co-Vibes zijn we ervan overtuigd dat we steeds van elkaar kunnen leren. Dit bleek weer eens zo te zijn tijdens Lustige Lezers!

Debat + hapje en drankje

Om niet met een zwaar hoofd naar huis te vertrekken, sloten we de avond af met een hapje en een drankje. We leerden elkaar zo beter kennen en hebben op een luchtige manier gefilosofeerd over maatschappelijke kwesties.

‘De jeugd is de nieuwe generatie die onze wereld gaat verbeteren.’ Dit hebben onze Young Vibes al meermaals gehoord. Bij Co-Vibes willen we werk humaniseren, zodat iedereen al fluitend naar z’n werk kan gaan. Helaas kunnen we niet alle uitdagingen tegelijk aan. We maken wel de wereld een beetje mooier door mensen te inspireren en onze creativiteit te benutten voor allerlei projecten. Zo willen we met het format Lustige Lezers mensen nieuwe inzichten aanreiken. Zij kunnen hiermee aan de slag om het werkleven van zichzelf en anderen aangenamer te maken.

Iedereen is welkom op de volgende edities van Lustige Lezers!

De programmatie en het inschrijvingsformulier vind je terug via volgende link: www.co-vibes.com/concept

Enya Janssens