De toekomst van onze arbeidsmarkt

Robotisering: zegen of vloek?

Robotisering is een woord dat we allemaal al wel eens gehoord hebben. Het doet onmiddellijk denken aan een sciencefictionfilm waarbij robots de aarde overnemen. Maar robotisering is veel meer dan dat. In onze maatschappij is de robotisering al lange tijd aan de gang: denk aan rekenmachines, automatische fabrieken, automatische computersystemen, artificiële intelligentie, …

Op het eerste gezicht is dit natuurlijk allemaal fantastisch. Zware, saaie of langdurende taken worden geautomatiseerd, dit levert een sterke productiviteitswinst op. Maar wat zijn de gevolgen van deze robotisering? Voornamelijk voor onze arbeidsmarkt zijn er wel wat bedenkingen. Wat met de mensen wiens job door nieuwe digitale systemen of technologie zomaar verdwijnt?

Longread lukas 2.jpg

Een aantal wetenschappelijke studies schetsen een zeer negatief beeld voor onze arbeidsmarkt. Onder meer een studie van onderzoekers aan de universiteit van Oxford stelt in 2016 dat bijna de helft van onze jobs binnen 25 jaar zal verdwijnen. Dit beeld wordt door andere onderzoeken wel sterk genuanceerd. Een eerste nuance is dat er ook erg veel jobs zullen bijkomen, misschien zelfs meer dan dat er verloren gaan. Een tweede nuance is dat het niet noodzakelijk de volledige job is die zal verdwijnen, maar dat het voornamelijk de inhoud van een bepaalde job is die sterk zal veranderen.

Sommigen zijn dan ook zonder meer positief over de robotisering en automatisering van de maatschappij. Zware en geestdodende jobs zullen plaatsmaken voor uitdagende en zinvolle jobs, bovendien leidt dit tot een sterke stijging van de productiviteit en economische groei. Ook dit beeld valt natuurlijk te nuanceren. Ten eerste hebben mensen die nu hun job verliezen er niets aan dat er over zoveel jaar ergens anders een nieuwe job gecreëerd wordt. Dit leidt wel degelijk tot problemen op korte termijn, met persoonlijke drama’s tot gevolg. Ten tweede zal onze arbeidsmarkt zich aan deze evolutie moeten aanpassen, voor de jobs die zullen ontstaan zijn heel wat competenties en vaardigheden nodig.

Leren kan je leren

longread lukas 3.jpg

“Levenslang leren” is dan ook een centraal begrip bij heel wat onderzoeken rond deze thematiek. Als we van de voordelen van automatisering en robotisering willen genieten, zal er een shift nodig zijn in hoe we als maatschappij naar ‘leren’ kijken. Op dit moment gaan we naar school tot we 18-25 jaar zijn, zoeken we daarna een job en volgt er, in het beste geval, hier en daar een bijscholing. Dit zal moeten veranderen. We zullen allemaal flexibeler moeten worden, naar school gaan op oudere leeftijd moet aangemoedigd worden en mensen die hun job verliezen moeten op alle mogelijke manieren aangemoedigd worden om zich om- of bij te scholen.

Dit is dan ook iets waar we bij Co-Vibes echt op willen inspelen. Door de veelheid aan persoonlijkheden en talenten die bij ons passeren, zetten we sterk in op nieuwsgierigheid en kruisbestuiving. Dankzij de synthese van verschillende visies, komen we op onze meest creatieve en innovatieve ideeën. Hiermee tonen we aan dat bijleren en werken écht hand in hand gaan.