Brief van een Young Viber

Eind maart ging ik aan de slag bij Co-Vibes, een vergoed talentontwikkelingsplatform dat jonge creatieve en geëngageerde mensen ongeacht hun specifieke diploma de kans geeft om zichzelf verder te ontwikkelen in een professionele context. Door samen te werken met externe partners doen ze op die manier werkervaring op en kunnen ze hun onontgonnen vaardigheden verder polijsten.

Zelf sta ik met mijn masterdiploma al een tijdje met stip op één in de graag gepubliceerde lijstjes van minder 'succesvolle' diploma's. Een eerste plaats, dat moet zowat geleden zijn van mijn deelname aan het voetbaltoernooi van een plaatselijke scoutsvereniging. Net zoals bij het omhoogsteken van de magnumfles Duvel, die dienst deed als surrogaat-voetbaltrofee, voel ik me ook nu niet rouwig om mijn overwinning. Integendeel, ik wist waaraan ik begon en koos mijn opleiding uit passie en interesse en voor het uitgebreide vaardighedenpakket dat ik tijdens maar ook naast deze studie heb ontwikkeld.

Zelf wil ik vooral onderstrepen dat een groot deel van de vooral zachte en creatieve diploma's niet per definitie waardeloos zijn omdat er in hun specifieke veld verzadiging optreedt of omdat er op de platgetreden paadjes niet al te veel meer groeit. Nee, de talenten, inzichten en vaardigheden die ontwikkeld worden zijn meer dan ooit bruikbaar in andere sectoren om hardheid, dogma's en verstarring tegen te gaan. Het diploma is dan ook niet zo zeer het probleem; of het nu gaat over film- of theatermakers, cultuurwetenschappers of psychologen. Allen hebben ze immers genoeg troeven om ook elders aan de slag te gaan. Het gaat er veeleer om hoe we onze samenleving en economie willen benaderen.

Dat is waar Co-vibes dan ook zo'n 2 jaar geleden op inhaakte. En wat blijkt? Er ís noodzaak, er zijn mogelijkheden, er ís werk, zelfs werk waarbij je je eigen specifieke talenten kan inzetten. Daarbij komt nog eens dat al mijn voorgangers na het doorlopen van hun traject allemaal werk hebben gevonden. Natuurlijk besef ik ook maar al te goed dat je je dromen en motivatie om werk te vinden in jouw specifieke veld niet zomaar wil opgeven. Dat hoeft dan ook niet, je kan nog steeds je artistieke of passionele ei leggen wanneer de noodzaak het hoogst is; dat resulteert alleen maar in beter en urgenter werk. De uitwisseling tussen verschillende sectoren kan wat mij betreft in dat geval alleen maar verrijkend zijn voor jezelf, je passie én die andere sector. Wees creatief!

Daarom wil ik tot slot dan ook u, beste lezer, en mijn lotgenoten graag overtuigen van het volgen van hun passies, hun dromen. Studeer wat je wil zonder per se je toekomst veilig te willen stellen, dat kan immers nooit.
 

Vriendelijke groeten,
Raphaël Vandeweyer
Theaterwetenschapper & Young Viber

InspirerendRobbe Van Petegem