Bruggen bouwen tussen opleiding en arbeidsmarkt

"We moeten er ons bij de remediëring bewust van zijn dat werkgevers de krapte deels zelf creëren. Door in werving en selectie de lat voortdurend hoger te leggen. Door hoge productiviteit te verwachten vanaf dag één. Door alleen oog te hebben voor witte raven. Door aanwezige competenties bij sollicitanten te negeren omdat het diploma en de eerdere werkervaring niet volledig ‘in lijn’ zijn met wat ze als de werkgever zoeken, wensen of eisen. Door altijd in dezelfde vijver te vissen met alsmaar groter lokaas, ook al is die vijver bijna leeg. De macht der gewoonte." ('De oorlog om talent is niet gestreden', De Standaard, 16 oktober 2017)

Waarom op zoek gaan naar witte raven als de talenten voor het rapen liggen? Omdat wij als Young Vibers het levende bewijs vormen dat rekruteren op basis van talenten werkt, kropen we in onze pen. Met dit pleidooi hopen we werkgevers ervan te overtuigen om verder te kijken dan enkel diploma en werkervaring.

Onze studie bracht ons specifieke vakkennis en heeft ons als mens ontzettend verrijkt, maar toch voelden we ons nog onvoldoende gewapend om de arbeidsmarkt te betreden. Tijdens onze zoektocht naar werk, kwamen we bij Co-Vibes terecht. De 2 stichters van dit bedrijf droomden ervan om een constructieve en innovatieve oplossing te bieden voor de eeuwige kloof tussen het aanbod vanuit de opleiding en de verwachtingen van de arbeidsmarkt. Om dit te kunnen realiseren hebben ze 2 jaar geleden The Young Vibes bedacht.

Als Young Vibers zijn wij een team van jong afgestudeerden die werken aan diverse projecten in opdracht van verschillende organisaties en bedrijven waar je ons misschien niet meteen op basis van ons diploma mee zou matchen. Co-Vibes bouwt een brug tussen ons en de klanten: wij als jongeren krijgen de kans om van dichtbij de bedrijfswereld te verkennen, terwijl de werkgevers de meerwaarde ervaren van het rekruteren van jong, gemotiveerd en onbevangen talent. Succesvol een agoog linken aan een IT bedrijf, een dramaturg aan een datamanagement bedrijf en een kunstwetenschapper aan een chemisch bedrijf? Het kan, en er zit toekomst in. Talent en persoonlijke competenties worden te veel onderschat, terwijl ze een grote meerwaarde kunnen vormen.

Co-Vibes biedt de Young Vibers ook een uniek zelfsturend opleidingsconcept aan met bijzondere aandacht voor mensgerichte competenties. In combinatie met onze werkervaring binnen de projecten worden wij zo naar een hoger niveau getild. Na 6 maanden zijn we klaar om zelfzeker de volgende stap in onze loopbaan te zetten. Concreet zijn 23 collega-Young Vibers ons reeds voorgegaan en hebben zij diverse projecten verzorgd bij 40 verschillende klanten. De meesten onder hen vonden na hun traject als Young Viber binnen de maand een job.

De talentgerichte benadering van Co-Vibes, het zelf mogen ontdekken en de “trial and error” instelling heeft ervoor gezorgd dat we ons nu gesterkt voelen om de arbeidsmarkt te betreden. Onvoldoende ervaring hebben of niet beschikken over het geschikte diploma vormen geen barrières meer voor ons in de zoektocht naar een zinvolle job. We do feel the vibes!

Jozefien & Zahra: Young Vibers @ Co-Vibes

InternRobbe Van Petegem