Aquafin

Het aantrekken en behouden van de zogeheten millenials op de werkvloer is tegenwoordig hot topic. Hoe maak je jezelf als organisatie attractief? Welke elementen bepalen de keuze van een jongere bij de start van diens loopbaan? Met als ultieme doel hun bekendheid te vergroten en meer jonge starters aan te werven, besloot waterzuiveringsbedrijf Aquafin actie te ondernemen om meer jongeren te bereiken.

Als jonge starters doken The Young Vibes met plezier in de leefwereld van Aquafins doelgroep. Op zoek naar de beslissende factoren voor een starter op de arbeidsmarkt, gingen The Young Vibes de dialoog aan met enkele werkzoekenden. Vervolgens openden ze het gesprek met zowel jonge als ervaren medewerkers bij Aquafin om de belangrijkste elementen van de bedrijfscultuur bij Aquafin in kaart te brengen. Wat maakt werken bij Aquafin zo bijzonder? Hoe worden jonge werknemers begeleid en waar is er ruimte voor optimalisatie? Op basis van deze ervaringen destilleerden The Young Vibes de factoren die van Aquafin een aantrekkelijke werkgever maken voor jonge medewerkers.

Enkele frisse ideeën zorgden er aansluitend voor dat de sterktes van Aquafin beklemtoond werden en kleine hiaten effectief opgevuld werden. Een op maat gemaakte "youngster journey" gaf ten slotte inzicht in de belangrijkste keuzemomenten in het leven van Aquafins toekomstige werknemers. Hierdoor konden concrete acties gepland worden die zowel qua inhoud als qua momentum volledig aansloten op de doelgroep.

Deze inzichten werden ten slotte gebundeld tot een innovatief jongerenbeleid dat via verrassende initiatieven duurzaam in de praktijk omgezet werd.

HR, Jongeren, Frisse ideeën