@leveltowork VDAB

De Young Vibes gaan maatschappelijke vraagstukken niet uit de weg. Zo ontstond een intensieve samenwerking met de VDAB voor hoogopgeleide nieuwkomers rond een vergelijkbare aanpak gericht op talentontwikkeling.

Deze talentincubatie werd onder de vleugels van de VDAB ontwikkeld in samenwerking met organisaties uit het maatschappelijk middenveld en bestaat in essentie uit een duaal leertraject. Dit betekent dat kandidaten een relevante werkervaring combineren met een uitgekiend leertraject. Het ultieme doel is de arbeidskansen van nieuwkomers te verhogen.

De Young Vibes werden gevraagd de uitvoering van het leertraject op zich te nemen. Door middel van interactieve leermodules en co-creatie wordt het zelfsturend karakter van de kandidaten vergroot. Na een proefperiode van een jaar werd de uitvoering verlengd tot het einde van 2019.

Daarnaast hebben de Young Vibes meegeschreven aan het strategisch beleid rond hoogopgeleide nieuwkomers. Als gevolg zijn allerhande processen verbeterd en workshops ontwikkeld om de doorstroom van nieuwkomers - van screening tot de werkvloer - te optimaliseren.