Levanto

Levanto is een sociale organisatie die verschillende noden in te vullen hadden. Enerzijds hadden zij nood aan extra ondersteuning voor de uitwerking van tools om knelpuntberoepen ingevuld te krijgen zoals de Jobwijzer en Expeditie Werk, anderzijds hadden zij nood aan extra ondersteuning bij communicatie en marketing, meer bepaald bij de uitrol van een blog, het onderhouden van de sociale mediakanalen en bij het de planning en coördinatie van de bedrijfsfilm.

The Young Vibes hielpen met de inventarisering van verschillende knelpuntberoepen voor het creëren van een Jobwijzer voor jongeren. Verder gaven ze ook workshops omtrent Expeditie Werk en gingen ze mee naar klanten. Er werd ook beroep gedaan op de brainstormsessies in team wat resulteerde in enkele originele ideeën voor opdrachten tijdens Expeditie Werk. Onze Young Vibes gingen ook enkele dagen in de week aan de slag als communicatiemedewerkers bij Levanto. Ze ondersteunden de dagdagelijkse werking van het team en de taken die daar de kop op staken. Een van The Young Vibes richtte zich hierbij meer op het social media verhaal. Ze gaf vorm aan een communicatieplan en -strategie en voerde dit uit op de verschillende social media kanalen van Levanto. De andere Young Vibes ontfermde zich over de promotiefilmpjes van de verschillende afdelingen en de bedrijfsfilm van Levanto. Ze plande de filmmomenten, stemde alles af met de betrokken partijen en was het aanspreekpunt tijdens het filmen.