Bond Zonder Naam

Bond zonder Naam streeft naar een inclusieve en participatieve maatschappij, waarin aandacht gegeven wordt aan al wie of wat minder zichtbaar is. Het is een organisatie in constante beweging en voor het uitwerken van tal van hun innovatieve ideeën en projecten deden ze reeds meermaals beroep op telkens een duo Young Vibers.

Door het tewerkstellen van een duo Young Vibers en het inzetten van hun complementariteit, kunnen heel wat uiteenlopende talentnoden op hetzelfde moment aangepakt worden. Met als doel ook als beweging zichtbaar te zijn in de maatschappij kregen The Young Vibes de verantwoordelijkheid over de organisatie van enkele evenementen. Voor de realisatie van hun standen op de Boekenbeurs en Sfinks Mundial zorgden The Young Vibes zo voor de logistieke cöordinatie, het zoeken en coördineren van vrijwillgers en de inrichting van de stand. Ook via de sociale media werkten The Young Vibes mee aan de communicatie & zichtbaarheid van Bond Zonder Naam.

Bond zonder Naam is een organisatie die leeft van giften. Om hun werking goed draaiende te houden, wordt er steeds nagedacht over vernieuwende en creatieve fondsenwervingsinitiatieven. The Young Vibes werden bij dit proces nauw betrokken en gaven nieuwe, frisse insteken door het organiseren van brainstormsessies en het modereren van vergadermomenten.

Verder heeft Bond zonder Naam verschillende sociale projecten en zetten ze sterk in op maatschappelijk relevante thema’s. Zo werd voor de renovatie van het Kansenhuis, een ontmoetingsplaats die ook een sociale kruidenier huisvest, in samenwerking met de verschillende partners een succesvolle crowdfundingcampagne op poten gezet.