Novid

Novid had een drieledige vraag aan The Young Vibes. Als eerste wilden zij hun contentcreatie upgraden en ontwikkeling van een strategie om deze met impact te verspreiden. Als tweede wilde Novid de fysieke & psychosociale risico's op de bedrijfsvloer & in het magazijn onderzoeken. Hieruit vloeide verder dat er structurele communicatieproblemen waren bij Novid. Ook hier zijn wij mee aan de slag gegaan.

De Young Viber is gestart met een content calender op te maken & nieuwsbrief te ontwerpen om zo meer content creëren. Voor de tweede vraag hebben we aan de hand van gestructureerde interviews met leden uit de verschillende diensten de risico's in kaart gebracht en samengevat. Om tot de risico's te komen, werd gesteund op de SOBANE-methode. Dit vormde het opstartdocument voor een verder preventieplan. Om de communicatieproblemen onder de loep te nemen, hebben we opnieuw gestructureerde interviews afgenomen van het hoofd van elk bedrijfsteam. Zo kwam de visie van elke cluster op het gehele bedrijfsproces naar boven. Aan de hand hiervan werd samengevat welke problemen er volgens elk team bestaan binnen de flow, alsook een flow opgesteld. Op basis hiervan kon gekeken worden hoe de organisatie zijn structuur zo kon aanpassen voor efficiënter te werk te gaan. Dit vormde het opstartdocument voor een nieuw IT-pakket.