Formaat

Formaat wil een vermarktbaar opleidingspakket ontwikkelen gericht naar ondernemingen waarbij ze de inzichten uit hun kernactiviteiten mbt jongerencultuur & diversiteit kunnen overbrengen.

The Young Vibes gaven de opleiding mee vorm en zorgden voor een kwaliteitsvol pakket. Dit deden ze via de volgende stappen:

  • Uitwerken basisconcept: op basis van bestaande inzichten en insteken binnen de organisatie en vanuit de opleidingsmarkt – via desk research en gesprekken - versterkt met creatieve insteken

  • Behoefte-analyse bij een aantal geselecteerde bedrijven en belanghebbenden via gerichte interviews op basis van het basisconcept

  • Ontwerpen opleidingspakket: integratie van de bevindingen uit de interviews en verdere uitwerking op basis van get basisconcept (opzet, interactieve vormen, creatieve syllabus, basis marktpositionering, …)

  • Testing en bijsturing: uittesten van het pakket in de praktijk voor een testpanel uit de bedrijfswereld met op basis daarvan bijsturing en verfijning