@Level2Work

Hoogopgeleide anderstaligen staan voor veel uitdagingen wanneer ze op zoek gaan naar een job in België. Als antwoord op dit maatschappelijk vraagstuk ontwikkelde VDAB in samenwerking met organisaties uit het middelveld een intensief matchings- en begeleidingstraject. The Young Vibes geven inhoudelijk invulling aan dit traject in Oost-Vlaanderen, en nemen ook de coördinatie van het project op zich.

In co-creatie bedachten The Young Vibes de inhoud en werking, die bestaat uit de organisatie van een sollicitatie-bootcamp, een digitale speedmeet en het verzorgen van begeleiding op maat voor anderstaligen en werkgevers.

Naast deze coördinerende en uitvoerende rol, schreven The Young Vibes ook mee aan het strategisch beleid rond hoogopgeleide nieuwkomers. Als gevolg zijn allerhande processen verbeterd en workshops ontwikkeld om de doorstroom van nieuwkomers - van screening tot de werkvloer - te optimaliseren.

HR